Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
POZRI VŠETKY ZARIADENIA

PONUKA: Dopravníky

Popis zariadenia

Naša firma ponúka komplexné riešenie v rozsahu pásových a vibračných systémov podávania, nakladania a dopravy štiepky.

Profesionálni konštruktéri pre Vás pripravia návrh súpravy rozdrobujúcich zariadení aj so systémom dopravy, a to v závislosti na druhu odpadu a priestorových podmienkach.

Vibračný dopravník je ideálny dopravník pre podávanie krátkych odpadov o rôznych geometrických tvaroch, napr. polien či krátkych odrezkov. Dopravník sa skladá z koryta pružne prepojeného s nosným rámom, ako aj pohonu. Vibračný dopravník je poháňaný elektromotorom prostredníctvom excentrickej sústavy ktorý sa vyznačuje malým príkonom, čo vyplýva z rezonančného režimu práce dopravníka. V závislosti na miestnych podmienkach je dopravník umiestený na podstavci, na ktorom je postavený nosný rám. Výhodou vibračného dopravníku je rovnomerné rozloženie materiálu v koryte, a tím i jeho plynulé podávanie do sekačky čo zabezpečuje predĺženie životnosti stroja, a taktiež rovnomerné zaťaženie rozdrobujúceho systému. Rovnomerné rozloženie materiálu spojené s plynulým podávaním zabezpečuje dosiahnutie maximálnych výkonov sekačky.

Technické údaje

V prípade výskytu v dopravovanom materiálu kovových elementov je dopravník chránený detektorom kovu.

POLOŽ OTÁZKU

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
hore