Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
POZRI VŠETKY ZARIADENIA

PONUKA: Dopravníky

Popis zariadenia

Naša firma ponúka komplexné riešenie v rozsahu pásových a vibračných systémov podávania, nakladania a dopravy štiepky.

Profesionálni konštruktéri pre Vás pripravia návrh súpravy rozdrobujúcich zariadení aj so systémom dopravy, a to v závislosti na druhu odpadu a priestorových podmienkach.

Vibračný stôl  je určený pre spoluprácu  s vibračnými a pásovými podávačmi a slúži pre skladovanie  väčšieho množstva materiálu pre spracovanie, napr. nakladaného pomocou čelného (lopatového) nakladača alebo vidlicového vozíku. Stôl sa skladá z kovovej skrine pružne prepojenej s nosným rámom, ako aj pohonu. Vibračný stôl je poháňaný elektromotorom pomocou excentrickej sústavy, ktorý sa vyznačuje malým príkonom, čo vyplýva z rezonančného režimu práce stola. V závislosti na miestnych podmienkach je stôl umiestený na podstavci, na ktorom je postavený nosný rám. Materiál z vibračného stola je vibračne podávaný na vibračný alebo pásový podávač. Synchronizácia práce vibračného stola a vibračného alebo pásového podávača umožňuje  plynulé podávanie do sekačky materiálu k spracovaniu.

Technické údaje

V našej obchodnej ponuke máme nakladacie vibračné stoly o rozmeroch 2x3 m a 3x3 m, 4x3 m a 5x3 m poháňané motormi o výkonu od 5,5 kW do 11 kW.

POLOŽ OTÁZKU

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
hore