Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
POZRI VŠETKY ZARIADENIA

PONUKA: Dopravníky

Popis zariadenia

Naša firma ponúka komplexné riešenie v rozsahu pásových a vibračných systémov podávania, nakladania a dopravy štiepky.

Profesionálni konštruktéri pre Vás pripravia návrh súpravy rozdrobujúcich zariadení aj so systémom dopravy, a to v závislosti na druhu odpadu a priestorových podmienkach.

Reťazový podávací stôl je určený pre spoluprácu s vibračnými a pásovými podávačmi a slúži pre skladovanie väčšieho množstva materiálu pre spracovanie. Materiál je z reťazového stola dávkovaný posunutím na vibračný alebo pásový podávač. Synchronizácia práce reťazového podávacieho stola a vibračného alebo pásového podávače umožňuje plynulé podávanie materiálu k spracovaniu do sekačky.

Technické údaje

V našej obchodnej ponuke máme nakladací stôl reťazový s rozmermi 3x3 m i 3x5 m, pohá§ané motorom o mocy 5,5 kW.

POLOŽ OTÁZKU

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
hore