Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
POZRI VŠETKY ZARIADENIA

PONUKA: Dopravníky

Popis zariadenia

Naša firma ponúka komplexné riešenie v rozsahu pásových a vibračných systémov podávania, nakladania a dopravy štiepky.

Profesionálni konštruktéri pre Vás pripravia návrh súpravy rozdrobujúcich zariadení aj so systémom dopravy, a to v závislosti na druhu odpadu a priestorových podmienkach.

Otočné dopravníky  s maximálnou dĺžkou do 12 m, sú určené pre dopravu  štiepky do výšky so sklonom do 40°. Podávač má kužeľovitú násypku, z ktorej je štiepka premiesťovaná do požadovanej výšky. Použitie dopravníkového pásu s priečnymi unášačmi o šírke 500 mm umožňuje nakládku štiepky do kontejneru o výške bočníc 4 m (výška výstupu do 4,5 m). Prahový pás sa posunuje s rýchlosťou cca 50 m/min. Použitie profilovaných bočníc zabraňuje vysýpaniu sa štiepky.

Technické údaje

Podávač má pojazdovú konštrukciu poháňanú prevodovým motorom, ktorý umožňuje obracanie podávača po oblúku 180°, čo umožňuje rovnomerné nasypávanie štiepok do kontejnera (alebo kontejnerov).

POLOŽ OTÁZKU

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
hore